Levitra Buy OnlineCialis DiscountedOnline Store Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ความแตกต่างของความสามารถ Transparent ในภาพฟอร์แมต GIF และ PNG

ความแตกต่างของความสามารถ Transparent ในภาพฟอร์แมต GIF และ PNG

E-mail Print

ความสามารถ Transparent คือการทำภาพให้มีลักษณะของพื้นภาพ (Background) ให้โปร่งใส โดยภาพฟอร์แมตที่รองรับ Transparent คือภาพฟอร์แมต GIF และ PNG โดย PNG เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาล่าสุดและปรับปรุงความสามารถ Transparent ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฟอร์แมต GIF และ PNG ได้ดังนี้

altalt

Tags: gif | Image & Graphics | png | transparent | ภาพ | ภาพโปร่งใส

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik