Buy Generic Levitra OnlineCialis Price In CanadaViagra In Australia For Sale

Creative Commons : สรรค์สร้างสามัญ

E-mail Print

Creative Commons  ลองแปลตรงๆ แล้ว ก็คงได้ว่า สรรค์สร้างสามัญ หรือคนทั่วไปก็มีสิทธิสรรค์สร้างงานได้นั่นเอง ด้วยความที่ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญามีการคุ้มครองกันอย่างเข้มงวดเกิน ไป ไม่ว่าจะเป็นความลับทางการค้า (Trade secret) เครื่องหมายการค้า (Trade mark) สิทธิบัตร (Patent) และลิขสิทธิ์ (Copyright) เลยต้องหาทางสมานฉันท์

ทำไมต้องสมานฉันท์ เพราะเมื่อมีผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน บทเพลง รูปถ่าย รูปวาด ฯลฯ ผลงานชิ้นนั้นจะถูกคุ้มครองโดยอัตโนมัติ แบบ สงวนลิขสิทธิ์ 100% ไม่ว่าจะมีการแจ้งเป็นทางการหรือไม่ และไม่ว่าจะมีแสดงเครื่องหมาย © บนผลงานหรือไม่ก็ตาม การจะนำผลงานนั้น ๆ ไปใช้โดยเฉพาะเพื่อการค้า หรือเผยแพร่ต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน เพราะทุกอย่างมีลิขสิทธิ์ (copyright)   แต่การที่จะเผยแพร่ผลงานโดยให้ฟรี (public domain) แบบไม่มีเจ้าของ ใครก็ตามสามารถนำไปใช้อย่างไรก็ได้  ก็กระไรอยู่  ไม่อยากได้เงิน แต่ยังอยากได้ชื่อเสียง  ยังต้องการให้รู้ว่านี่เป็นผลงานของใคร จึงเกิดเป็น CC ขึ้น เป็นแนวคิดที่อยู่ตรงกลาง ระหว่าง Copyright และ Public domain เป็นสัญญาอนุญาต (license agreement)  ที่ทุกคนนำไปใช้กับงานตนเองได้ฟรึ

ลอเรนซ์ เลสสิก (Lawrence Lessig) ร่วมกับ ฮาล อเบลสัน (Hal Abelson) เจมส์ บอยลด์ (James Boyle) อีริค เอลเดรด (Eric Eldred) และ อีริค ซาลทซ์แมน (Eric Saltzman) ร่วมกันก่อตั้ง Creative Commons ในปี 2001 โดยมีแนวคิดที่ว่า ใครก็ตามสามารถนำงานไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคนอื่น (resource to which anyone within the relevant community has a right without obtaining the permission of anyone else) โดยมีวัตถุประสงค์

  1. สนองความต้องการของคนทุกคนที่เข้าใจว่านวัตกรรมและความคิดใหม่ ๆ เกิดจากการต่อความคิดที่มีอยู่เดิม
  2. ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถสงวนลิขสิทธิ์ไว้
  3. อนุญาตให้คนอื่นสามารถใช้งานชิ้นนั้นได้ ภายใต้ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือเจ้าของเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเอง
  4. ช่วย ให้ผู้สร้างสามารถเผยแพร่ผลงานในลักษณะ สงวนลิขสิทธิ์ บางประการได้ โดยที่ไม่ต้องสงวนลิขสิทธิ์ทั้ง 100 %  หรืออุทิศงานให้เป็นสมบัติสาธารณะ
  5. มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในทุกประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ (เพราะเป็นเงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนดเอง)

การ ใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons มีเงื่อนไขหลัก 4 ข้อ แต่เจ้าของผลงานสามารถเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ได้ ดังนี้

  1. ยอมรับสิทธิ์ของผู้สร้าง (Attribution) - Byสามารถนำไปใช้ได้ โดยต้องอ้างอิงที่มา  มีสัญลักษณ์เป็น
  2. ไม่ใช้เพื่อการค้า (Noncommercial) – NC  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้า มีสัญลักษณ์เป็น
  3. ไม่แก้ไขต้นฉบับ (No Derivative Works) – ND ต้องนำผลงานไปใช้ โดยไม่มีการดัดแปลงหรือตัดบางส่วน มีสัญลักษณ์เป็น
  4. ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike) – SA หลังจากนำไปใช้แล้ว ผลงานนั้นต้องมีสัญญาแบบเดียวกันกับผลงานเดิม มีสัญลักษณ์เป็น
โดย สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tags: creative | Creative Commons | สรรสร้างสามัญ

Last Updated on Friday, 21 January 2011 14:07  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik