Buy Now LevitraCialis 30 MgViagra Online In Canada

การสร้างฟอร์มด้วย OpenOffice.org Writer

E-mail Print

แบบฟอร์มเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเอกสารงานพิมพ์ที่หลายๆ หน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำ และ/หรือมีให้บริการ เช่น แบบฟอร์มสมัครงาน แบบฟอร์มลงทะเบียน หลายๆ แบบฟอร์มต้องการให้ผู้ใช้ป้อนตรงผ่านฟอร์มแล้วบันทึกส่งเข้าสู่ระบบ แบบฟอร์มลักษณะข้างต้นที่ดีควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น การคลิกเลือกรายการแบบ Check Box การเลือกจากรายการเลือก Drop Down ทั้งนี้ OpenOffice.org Writer มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฟอร์มไว้พร้อมใช้งาน ดังรายละเอียด

Tags: Form | OpenOffice.org | OpenOffice.org Writer | Template | Writer | แบบฟอร์ม

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik