40mg LevitraPurchase Cialis Next Day DeliveryVery Cheap Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ Open Source Software การปรับแต่งระบบของ Joomla

การปรับแต่งระบบของ Joomla

E-mail Print

Joomla เป็นซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บในกลุ่ม CMS - Content Management System ที่ได้รับความนิยมมากซอฟต์แวร์หนึ่ง ด้วยเหตุผลที่ใช้งานได้ง่าย เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ มีโปรแกรมเสริมให้เลือกใช้งานหลากหลาย ทำให้ปรับประยุกต์ใช้งานกับระบบงานต่างๆ ได้สะดวก อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ใช้ Joomla จำนวนมาก มักจะพลาดขั้นตอนสำคัญในการใช้งาน Joomla คือการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมก่อนเปิดเว็บไซต์ เช่น การกำหนดข้อมูลเว็บให้กับ Search Engine การกำหนดสิทธิ์การสมัครสมาชิก ค่า TimeZone ระบบรับส่งอีเมล์ ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัดทำแผนผังเพื่อแนะนำการปรับแต่งระบบของ Joomla ดังนี้

Tags: CMS | Configuration | Content Management System | Joomla | Open Source Software | OSS | Web | Web site | การปรับแต่งระบบ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik