Viagra In Australia For Sale

นิตยสารไทม์ : 25 สิ่งประดิษฐ์สุดยอดประจำปี 2013

E-mail Print

นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ไทม์ ในฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เสนอบทความเรื่อง 25 สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของปี 2013 (The 25 Best Inventions of  the Year) เป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ 25 เรื่องในระดับโลก เป็นเรื่องที่น่ารับรู้และติดตาม สรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้

สิ่งประดิษฐ์ที่ 1 หมวดความบันเทิง The driverless toy car  
รถยนต์ของเล่นที่ไร้คนขับ บริษัท Anki  แห่งซานฟรานซิสโก เป็นบริษัทแรกที่ขายของเล่นเกมส์รถแข่งในราคา 200 เหรียญสหรัฐ ให้ชื่อว่า Anki Drive  เป็นรถที่วิ่งได้เอง มีเซ็นเซอร์ที่ส่งข้อมูลไปยังไอโฟนหรือไอแพด ผู้เล่นสามารถควบคุมความเร็วและตำเหน่งของรถของเล่นได้ สามารถนำมาเล่นแข่งขันเป็นรถแข่งกับคู่แข่งได้

alt
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=BRIwjv8d4-g

Last Updated on Wednesday, 04 December 2013 09:53 Read more...
 

วารสาร Science ทดสอบเสนอตีพิมพ์บทความวิจัยวิทยาศาสตร์ปลอมไปยังวารสารแบบเปิด

E-mail Print

บทนำ
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2013 John Bohannon ผู้สื่อข่าวประจำวารสาร Science ได้ทดลองยื่นเสนอบทความวิจัยปลอม (fake research papers) จำนวน 304 เรื่องไปยังวารสารแบบเปิด (open access journals) โดยเป็นบทความวิจัยที่แต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมา มีข้อบกพร่องมีข้อตำหนิซึ่งควรจะได้รับการปฏิเสธทันที จากบรรณาธิการ และ ผู้ตรวจสอบเนื้อหา แต่ผลการทดสอบพบว่ามีวารสารแบบเปิดจำนวนมากยอมรับให้ตีพิมพ์ได้ Bohannon ได้จัดทำ Interactive Map แสดงข้อมูลประเทศ ของวารสารที่มีการยอมรับให้ตีพิมพ์และปฏิเสธพร้อมด้วยข้อมูลการติดต่อทางอีเมล ข้อมูล IP Adress และบัญชีธนาคารแสดงที่เว็บไซต์ -  http://scicomm.scimagdev.org/  ถือว่าเป็นการทดสอบคุณภาพวารสารแบบเปิดทั่วโลกที่น่าสนใจ

Last Updated on Friday, 01 November 2013 10:27 Read more...
 

Open Access ของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V.

E-mail Print

Open Access (OA) หมายถึง เอกสารวิชาการแบบดิจิทัลที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี (ฟรี)

ปัจจุบันเรื่องคุณภาพ Open Access กำลังเป็นที่น่าสนใจในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Jeffrey Beall บรรณารักษ์แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์และรายชื่อวารสารที่เข้าข่ายลักษณะจอมปลอม หลอกลวง (Predatory) ที่เรียกว่า Beall's List of Scholarly Open Access Publishers ไว้ ว่าผู้แต่งบทความควรจะเสนอตีพิมพ์บทความวิจัยภายในสำนักพิมพ์หรือวารสารดังกล่าวหรือไม่

Elsevier B.V. สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกและเป็นเจ้าของฐานข้อมูล ScienceDirect มีวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ตนเอง จำนวน 2,500 รายชื่อ ได้เกาะติดกระแส Open Access โดยจัดบริการ Open Access ไว้ 3 เรื่อง คือ Open Access Journal, Open Access Articles และ Open Archives

Last Updated on Friday, 01 November 2013 10:34 Read more...
 

บริษัท Thomson Reuters ทำนายรางวัลโนเบลปี 2013

E-mail Print

(Thomson Reuters predicts 20013 Nobel Laureates)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2013 ณ รัฐฟิลาเดียเฟีย สหรัฐอเมริกา แผนก IP & Science Business ของบริษัท Thomson Reutersได้ประกาศคำทำนายผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลปี 2013 โดยที่ผ่านมาบริษัท Thomson Reuters ได้เริ่มทำนายรางวัลโนเบลมาตั้งแต่ปี 2002 และสามารถทำนายได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึงชื่อของผู้ที่มีชัยชนะได้รับรางวัลโนเบลถึง 27 ท่าน Thomson Reuters กำหนดทำนายรายปีด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics ที่วิเคราะห์จากข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

สำหรับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ Thomson Reuters ได้ทำนายรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบล ใน 4 สาขา มีชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงเช่น Francois Englert และ Peter W. Higgs  ผู้ที่ได้ค้นพบอนุภาค Higgs Boson ในสาขาฟิสิกส์ รวมถึง Sam Peltzman และ Richard A. Posner นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ด้านกฏระเบียบ (economic theories of  regulation) ส่วนในสาขาแพทยศาสตร์ประกอบด้วยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์คือ Aldrian P. Bird, Howard Cedar และ Aharon Razin  ในการค้นพบข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับ DNA methylation and gene expression สาขาเคมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย M.G.Finn, Valery V. Fokin และ K.Barry Sharpless ในการศึกษาวิจัยพัฒนาเรื่อง Modular click chemistry ซึ่งหากได้รับรางวัลจริง นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sharpless จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่ 2 ด้วยท่านเคยได้รับรางวัลมาแล้วในปี 2001ในหัวข้อวิจัยเรื่อง chirally catalyzed oxidation reactiona

จากบัญชีรายชือที่คาดการณ์ทำนายว่าอาจได้รับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ ประกอบด้วยชื่อนักวิทยาศาสตร์จำนวน 28 ชื่อจากสถาบันวิจัยและ สถาบันการศึกษา 22 แห่ง จาก 6 ประเทศ

Last Updated on Wednesday, 30 October 2013 10:42 Read more...
 

รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย

E-mail Print

Thomson Reuters ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เรื่อง รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียโดยใช้กระบวนการทาง Bibliometrics และฐานข้อมูล InCites ของบริษัท Thomson Reuters เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

Bibliometrics เป็นการวัดและเปรียบเทียบสิ่งพิมพ์โดยใช้จำนวนผลงานวิจัยหรือจำนวนการอ้างอิงหรือค่าเฉลี่ยจำนวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ ส่วนฐานข้อมูล InCites เป็นฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานวิจัย (Web-Based Research Evalution Tool) ของบริษัท Thomson Reuters

Thomson Reuters ใช้กระบวนการทาง Bibliometrics นับจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์สาขาแพทยศาสตร์ที่เป็นการวิจัยร่วมกันรหว่างนักวิจัยสถาบันวิจัยสุขภาพด้านการแพทย์ (National Health and Medical Research Council : NHMRC) ประเทศออสเตรเลีย และ สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research : A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการประกาศความร่วมมือดังกล่าวในเดือนกันยายน 2554 มีการจัดตั้งทุนวิจัยด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) โดยทั้งสองหน่วยงานลงทุนเงินจำนวน 3.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียและ 4.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) รวมทั้งข้อตกลงในการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ โดยในครั้งแรกกำหนดจัดที่สิงคโปร์ในปี 2555 โดยหวังว่าจะสร้าง ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์ การพัฒนากลยุทธ์ของทั้งสองประเทศ ในโครงการความร่วมมือดังกล่าวคือ ออสเตรเลียได้ส่งเสริมให้มีเรื่องการมีสุขภาพที่ดี เป็น 1 ใน 4 เรื่องสำคัญของงานวิจัยในรัฐบาลออสเตรเลีย สอดคล้องกับงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ เป็น 1 ใน 2 สาขาวิจัยของสิงคโปร์ที่ประสงค์จะสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Global Excellence) ในสาขานี้

Last Updated on Tuesday, 29 October 2013 10:45 Read more...
 


Page 5 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik