20mg LevitraCialis Daily CanadaViagra Usa

ทำไมการทำงานร่วมกันข้ามสาขาวิชา (Cross-disciplinary collaboration) จึงมีความสำคัญ

E-mail Print

5 สาเหตุหลักที่ผลักดันให้การทำงานร่วมกันข้ามสาขาวิชาได้รับความสนใจ

  1. ความต้องการของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
  2. ความซับซ้อนของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
  3. การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
  4. การจำกัดการเพิ่มขึ้นของทรัพยากร และ ความจำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์
  5. การเพิ่มขึ้นของความเชี่ยวชาญและการกระจายตัวของความรู้
Last Updated on Monday, 28 April 2014 08:47 Read more...
 

บริการอะไรที่นักวิจัยกำลังมองหาจากห้องสมุด

E-mail Print

Renn (2014) ได้สรุป 4 กลุ่มบริการหลัก ที่นักวิจัยกำลังมองหาจากห้องสมุดภายในองค์กร ได้แก่ 1. Information Access 2. Information Research 3. Information Technology และ 4. Knowledge Management Services

alt

สิ่งที่คาดหวังจากห้องสมุด

Last Updated on Monday, 28 April 2014 14:04 Read more...
 

ความแตกต่างระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศ

E-mail Print

แม้หลายหน่วยงาน เช่น สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College & Research Libraries: ACRL) สมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ (Society of College, National and University Libraries: SCONUL) และ คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย (Council of Australian University Librarian: CAUL) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy) สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ผลการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ Web sources มากกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น แม้แหล่งสารสนเทศดังกล่าวมักถูกกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น เช่น หนังสือ หรือ บทความวารสารวิชาการ อีกทั้งแม้ผู้เรียนจะอ้างว่าคุณภาพคือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเลือกแหล่งสารสนเทศ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักใช้หลักเกณฑ์นี้เพื่อค้นหาสารสนเทศสำหรับการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Last Updated on Thursday, 24 April 2014 09:47 Read more...
 

ทำไมสมองชอบกระดาษ

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)   ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่ง ดร.พิทักษ์ เป็นนักอ่านที่ได้รับรางวัล STKS Best friend ในปี 2553 ได้สรุปบทความ "Why Brain Prefers Paper?" ของ Ferris Jabr  น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจากหนังสือแตกต่างจากการอ่านบนหน้าจอ ในแง่ของสมอง การจดจำ จิตวิทยา และสุขภาพของสายตา  แม้ว่า อุปกรณ์อีรีดเดอร์และแท็บเล็ตจะเป็นที่นิยมมากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยี แต่การอ่านจากหนังสือยังคงมีเสน่ห์อยู่เสมอ มีผลการศึกษามากกว่า 100 ฉบับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ที่ศึกษาถึงความแตกต่างการอ่านจากหนังสือและจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   ท่านสามารถติดตามสรุบทความดังกล่าวได้

ที่นี่

Last Updated on Monday, 10 March 2014 16:45
 

แนวโน้มของ ebook

E-mail Print

ความต้องการของผู้บริโภค ebook ยังเป็นที่ยอมรับในทุกตลาด รวมทั้งห้องสมุดด้วย ห้องสมุดชุมชน 9 แห่ง จาก 10 แห่ง พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ebook มากขึ้น และด้วยงบประมาณที่ได้มาในห้องสมุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บรรณารักษ์จัด ebook ไว้ในลำดับรายการที่เป็นที่ต้องการ (ในปี 2556 ห้องสมุด เพิ่มการได้มาซึ่ง ebook เป็น 39% จาก 19% ในปี 2554)

นอกจากนี้การศึกษา The Library Resource Guide ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ProQuest และผลิตโดย Unisphere Research (ส่วนหนึ่งของบริษัท Information Today) ได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการ ผู้บริหารห้องสมุด รวมถึงบรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดอุดมศึกษา และห้องสมุดเฉพาะ จำนวน 796 คน พบว่า สิ่งหนึ่งที่ได้รับการตอบกลับคือ ความต้องการที่มากที่สุดของห้องสมุด คือ การส่ง ebook ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น iPads tablets หรือสมาร์ทโฟน

John Blossom นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประธานบริษัท Shore Communications กล่าวว่า ในขณะที่ Barnes & Noble พยายามจะทำให้การขายหน้าร้านดำเนินไปด้วยดี แต่ไม่เคยคิดเปลี่ยนการขายปลีกเป็นร้านขายสินค้าจากโรงงาน ซึ่งสามารถให้บริการได้กว้างขวางมากขึ้น แต่  Amazon ซึ่งเริ่มจากการขายตัวเล่มหนังสือออนไลน์และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสู่การขายบริการและสินค้าหลายอย่าง ด้วยการใช้รายได้นั้นและต้นทุนจากเส้นทางของธุรกิจอื่นๆ ทำให้การขายหนังสือมีผลกำไรมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวและการตลาดที่เติบโตมากขึ้นอย่างมากของ Amazon ในการผลิต ebook จากเนื้อหาต้นฉบับของตัวเองทำให้ Amazon มีโอกาสในช่องทางธุรกิจแบบใหม่นี้

Last Updated on Tuesday, 28 January 2014 11:08 Read more...
 


Page 4 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik