Canadian Viagra Cheap

ความแตกต่างระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการเลือกแหล่งสารสนเทศ

E-mail Print

แม้หลายหน่วยงาน เช่น สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College & Research Libraries: ACRL) สมาคมห้องสมุดวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดอุดมศึกษา ในประเทศอังกฤษ (Society of College, National and University Libraries: SCONUL) และ คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย (Council of Australian University Librarian: CAUL) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy) สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ผลการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ Web sources มากกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น แม้แหล่งสารสนเทศดังกล่าวมักถูกกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น เช่น หนังสือ หรือ บทความวารสารวิชาการ อีกทั้งแม้ผู้เรียนจะอ้างว่าคุณภาพคือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเลือกแหล่งสารสนเทศ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักใช้หลักเกณฑ์นี้เพื่อค้นหาสารสนเทศสำหรับการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Last Updated on Thursday, 24 April 2014 09:47 Read more...
 

ทำไมสมองชอบกระดาษ

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)   ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่ง ดร.พิทักษ์ เป็นนักอ่านที่ได้รับรางวัล STKS Best friend ในปี 2553 ได้สรุปบทความ "Why Brain Prefers Paper?" ของ Ferris Jabr  น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจากหนังสือแตกต่างจากการอ่านบนหน้าจอ ในแง่ของสมอง การจดจำ จิตวิทยา และสุขภาพของสายตา  แม้ว่า อุปกรณ์อีรีดเดอร์และแท็บเล็ตจะเป็นที่นิยมมากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยี แต่การอ่านจากหนังสือยังคงมีเสน่ห์อยู่เสมอ มีผลการศึกษามากกว่า 100 ฉบับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ที่ศึกษาถึงความแตกต่างการอ่านจากหนังสือและจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   ท่านสามารถติดตามสรุบทความดังกล่าวได้

ที่นี่

Last Updated on Monday, 10 March 2014 16:45
 

แนวโน้มของ ebook

E-mail Print

ความต้องการของผู้บริโภค ebook ยังเป็นที่ยอมรับในทุกตลาด รวมทั้งห้องสมุดด้วย ห้องสมุดชุมชน 9 แห่ง จาก 10 แห่ง พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ebook มากขึ้น และด้วยงบประมาณที่ได้มาในห้องสมุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บรรณารักษ์จัด ebook ไว้ในลำดับรายการที่เป็นที่ต้องการ (ในปี 2556 ห้องสมุด เพิ่มการได้มาซึ่ง ebook เป็น 39% จาก 19% ในปี 2554)

นอกจากนี้การศึกษา The Library Resource Guide ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ProQuest และผลิตโดย Unisphere Research (ส่วนหนึ่งของบริษัท Information Today) ได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการ ผู้บริหารห้องสมุด รวมถึงบรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดอุดมศึกษา และห้องสมุดเฉพาะ จำนวน 796 คน พบว่า สิ่งหนึ่งที่ได้รับการตอบกลับคือ ความต้องการที่มากที่สุดของห้องสมุด คือ การส่ง ebook ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น iPads tablets หรือสมาร์ทโฟน

John Blossom นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประธานบริษัท Shore Communications กล่าวว่า ในขณะที่ Barnes & Noble พยายามจะทำให้การขายหน้าร้านดำเนินไปด้วยดี แต่ไม่เคยคิดเปลี่ยนการขายปลีกเป็นร้านขายสินค้าจากโรงงาน ซึ่งสามารถให้บริการได้กว้างขวางมากขึ้น แต่  Amazon ซึ่งเริ่มจากการขายตัวเล่มหนังสือออนไลน์และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสู่การขายบริการและสินค้าหลายอย่าง ด้วยการใช้รายได้นั้นและต้นทุนจากเส้นทางของธุรกิจอื่นๆ ทำให้การขายหนังสือมีผลกำไรมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวและการตลาดที่เติบโตมากขึ้นอย่างมากของ Amazon ในการผลิต ebook จากเนื้อหาต้นฉบับของตัวเองทำให้ Amazon มีโอกาสในช่องทางธุรกิจแบบใหม่นี้

Last Updated on Tuesday, 28 January 2014 11:08 Read more...
 

วารสารเนเจอร์ : สรุปข่าววิทยาศาสตร์สำคัญในรอบปี 2013

E-mail Print

วารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 19- 26  ธันวาคม 2013  หน้าปก One Year  Ten Stories ในคอลัมน์ข่าวนำเสนอเรื่อง 365 Days : The Year in Science 2013 in Review เป็นการสรุปข่าวสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของโลก  11 เรื่อง ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและความผกผันด้านวิทยาศาสตร์เสมือนกับภาพยนต์ฮออลลีวูด  ตั้งแต่เรื่อง การหยุดงานของสหรัฐอเมริกา (US Shutdown)  ไวรัสที่ทำให้ถึงตาย (Lethal Viruses)  พายุใต้ฝุ่น สะเก็ดาว/อุกกาบาต  หนทางการรักษาโรคเอดส์ การศึกษาการทำงานของสมองมนุษย์ จนถึงเรื่องความก้าวหน้าครั้งที่สำคัญคือการบำบัดโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เป็นการประมวลสรุปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ของโลกที่สำคัญในปี 2013 จากวารสารที่มีชื่อเสียงที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ ที่คุณควรต้องรู้

ดังรายละเอียดโดยสรุป ต่อไปนี้

1.ความลึกลับของจักรวาล (Cosmic mysteries)
การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล ในเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดของปี 2013 คือ การไขปริศนาสสารมืด (Dark- matter) ด้วยมีการตั้งห้องแลปส์ที่ใต้เหมืองทองคำ ลึกราว 1.5 กิโลเมตร ที่รัฐเซาท์ดาโกต้า ด้วยอุปกรณ์ LUX  (Large Underground Xenon)  ที่เป็นถังบรรจุสารซินอนในน้ำหนัก 370 กิโลกรัม เพื่อที่จะตรวจจับหา Dark -matter ซึ่งผลการทดลองยังไม่สามารถค้นหาสสารใดๆ ได้เลย
แม้ว่าก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์ได้รายงานว่าได้พบเห็น dark-matter มาก่อน นั้นอาจเป็นเพราะความผันผวนในข้อมูลทางสถิติ  ไม่ว่า dark-matter  เป็นอะไรก็ตาม  มันทำให้เกิดสสารในจักรวาลถึงร้อยละ 84  ตามรายงานเรื่อง Universe's cosmic microwave background (CMB)  ของสถาบัน  European Space Agency's Planck ที่มีการถ่ายภาพที่สนับสนุนสมมุติฐานเรื่อง inflation อย่างแข็งขัน คือจักรวาลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจาก Big Bang

Last Updated on Thursday, 23 January 2014 09:11 Read more...
 

หนังสือที่บิล เกตส์เลือกมาอ่านในปี 2556

E-mail Print

alt

เมื่อพูดถึงบิล เกตส์ หลายคนคงรู้จักดีว่าเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ร่ำรวยมากที่สุดคนหนึ่งของโลก เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์และเป็นประธานบริหารบริษัทอยู่หลายสิบปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริจาคเงินจำนวนมากให้องค์การกุศล ทำให้คนส่วนใหญ่สนใจอยากรู้จักบิล เกตส์มากขึ้น โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่อยากรู้คือ บิล เกตส์เลือกอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างในแต่ละปี และทำไมบิล เกตส์จึงเลือกอ่านหนังสือเหล่านี้

ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ บิล เกตส์อ่านหนังสือหลายเรื่อง โดยหนังสือที่เลือกมาอ่านไม่ใช่หนังสือที่มีสถิติขายดีที่สุด (bestseller) ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ออกมาก่อนปี 2556 และไม่ใช่นวนิยายเลย ไม่ใช่ว่าบิล เกตส์ไม่ชอบนวนิยาย เขาเคยอ่านนวนิยายเรื่อง The Catcher in the Rye ซึ่งเป็นนวนิยายที่เขาชื่นชอบมาก และยังสนุกกับการอ่านนวนิยายเรื่อง Salinger ซึ่งเพิ่งออกมาในปี 2556 นี้ นอกจากนี้ยังสนุกกับการอ่านนวนิยายเรื่อง Super Sad True Love Story ของ Gary Shteyngart ถึงแม้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนัก เหตุผลที่บิล เกตส์เลือกอ่านหนังสือส่วนใหญ่ไม่ใช่นวนิยายเพราะเขาต้องการเรียนรู้ให้มากขึ้นว่าโลกดำเนินไปอย่างไรและการอ่านช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ดีที่สุด

Last Updated on Tuesday, 28 January 2014 11:13 Read more...
 


Page 4 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik