Buy Canada VardenafilGeneric CialisSildenafil Price

Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025

E-mail Print

(The World in 2025 10 Predictions of Innovation)
ในอีก 10 ปีข้างหน้า  จะมีนวัตกรรมอะไร ที่โดดเด่นจนมีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์บ้าง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2014 บริษัท Thomson Reuters โดยแผนก IP & Science Business ได้เผยแพร่รายงานเรื่องข้างต้น  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความวิจัยวิชาการ และเอกสารสิทธิบัตร ที่สามารถสรุปให้เห็นแนวโน้ม บอกเป็นนัยๆ ว่าจะมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในทศวรรษหน้า

วิธีการศึกษา
นักวิจัยผู้ศึกษาทำนาย นวัตกรรมแนวหน้า 10 เรื่อง นี้ใช้หลักการวิเคราะห์  citation ranking / most cited papers ของบทความตีพิมพ์งานวิจัยวิทยาศาสตร์  จากฐานข้อมูล Web of Science และ วิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent World Patent Index ที่มีการยืนขอในปี 2012 เป็นต้นมา

ผลการศึกษานี้ สามารถสรุป แนวโน้มของนวัตกรรม ที่ถือว่าเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากชุมชนวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วโลก และภาคอุตสาหกรรม บริษัทเทคโนโลยีที่มีการยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตร ในเรื่องเหล่านี้

 1. Dementia declined. โรคจิต/สมองเสื่อม จะลดลง
 2. Solar is largest source of enegy on the Planet.  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 3. Type 1 Diabetes is preventable.  โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง จะสามารถรักษาได้
 4. Food shortage and food price flutuation are things of the past.  จะไม่มีการขาดแคลนอาหารและความผันผวนในราคาอาหารดังเช่นในอดีต
 5. Electric air Transportation takes off.  ยานขนส่งไฟฟ้าทางอากาศ
 6. Digital Everything .....Everywhere.  สิ่งของทุกสิ่งและทุกสถานที่ จะอยู่ในโลกดิจิทัล
 7. Petroleum-Based packaging is history ; cekllulose-Derived Packaging rules. จะเกิดวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มาจากเซลลูโลส (เซลล์จากพืช) ส่วนวัสดุที่มาจากแหล่งปิโตรเลียมกลายเป็นเรื่องอดีต
 8. Cancer treatments have very few toxic side effects. การรักษาโรคมะเร็งจะมีผลข้างเคียงจากสารพิษเล็กน้อย
 9. DNA mapping at birth is the norm to avoid disease risk. การทำแผนที่ ดีเอ็นเอ ก่อนการเกิดของทารก จะเป็นเรื่องปกติ เพื่อเป็นมาตรฐานจัดการความเสี่ยงของการเกิดโรค
 10. Teleportation testing is common.  การทดสอบ การเคลื่อนย้ายสสาร 
Last Updated on Monday, 18 August 2014 15:51 Read more...
 

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2557

E-mail Print

ในที่สุดรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2557  โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ก็ได้ฤกษ์เผยแพร่ข้อมูลผลการสำรวจออกมาแล้วครับ โดยมีเอกสารที่น่าสนใจ 2 รายการ ดังนี้

จากรายงานจะพบว่าพฤติกรรมคนไทย ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

Internet Servey

Last Updated on Thursday, 07 August 2014 08:57 Read more...
 

การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร

E-mail Print

เอกสารสิทธิบัตร (Patent) คือข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ยื่นขอความคุ้มครองกับรัฐเพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว มีการเปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิคแก่สาธารณชน ปัจจุบันมีบริการแบบออนไลน์ทั้งจากสำนักงานสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ (ฟรี) และจากแหล่งเชิงพาณิชย์ (แบบบอกรับเป็นสมาชิก) สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร คือ รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร (Patent Analysis) ในเรื่องที่สนใจเรื่องหนึ่งในปริมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นวิเคราะห์สรุปผลออกมาด้วยการแสดงแบบรูปภาพของความซับซ้อนของเอกสารสิทธิบัตร ในลักษณะ ภูมิทัศน์ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ง่าย ชัดเจน กว่าการศึกษาเพียงตัวอักษรในเอกสารสิทธิบัตร เท่านั้น

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่สิทธิบัตร

 • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
  • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (ฟรี / Open Access) ตัวอย่างเช่น EspaceNet คือฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารสิทธิบัตรแบบออนไลน์ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป บริการฟรีที่ http://ep.espacenet.com ครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว้างขวาง ทั่วโลก (worldwide) มีระบบดัชนีที่ดี สืบค้นง่าย สามารถเรียกข้อมูลออกมาได้สูงสุด 500 เรื่อง/1 search session แสดงหน้าจอการสืบค้น ผลลัพธ์การสืบค้น และรูปแบบข้อมูลที่ Download ออกมา ฐานข้อมูลนี้เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สิทธิบัตร เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมประเทศหลักๆ ที่มีกิจกรรมสิทธิบัตรมาก
  • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription) ฐานข้อมูลประเภทนี้มีบริการมากมาย เช่น Thomson: Derwent Patent / Thomson Delphion / Reed Elsevier: TotalPatent etc. ส่วนมากมี function การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย เพิ่มมากกว่าให้สืบค้นเท่านั้น
 • เครื่องมือ / ซอฟต์แวร์ Text Mining โดยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ในกลุ่นนี้จะอาศัยเทคโนโลยี Text Mining หรือที่รู้จักกันในคำอื่นๆ เช่น Data Mining , Intelligent Text Analysis, Knowledge-Discovery in Text โดยเครื่องมือชื่อ Vantage Point เป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเป็นเทคโนโลยีแบบ Text Mining ความหมาย เป็นกระบวนการค้นพบ สารสนเทศ / ความรู้ใหม่หรือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร ด้วยวิธีการดึง / สกัด คำ (extraction) แบบอัตโนมัติ จากเนื้อหาข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ ประกอบ ได้แก่
  • Document Retrieval
  • Data Extraction (Natural language processing)
  • Data Preprocessing (Cleansing)
  • Data Analysis
  • Data Visualization
Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 11:12
 

ข้อกำหนดการจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร

E-mail Print

เอกสารดิจิทัลทุกฟอร์แมตจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดเก็บ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเรียกใช้ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคแห่งสังคมข่าวสารที่ผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย การกำหนดมาตรฐานชื่อแฟ้มเอกสาร และชื่อโฟลเดอร์ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

การจัดวางโครงสร้างโฟลเดอร์ในสื่อจัดเก็บต่างๆ (Storage) ให้เป็นระบบระเบียบ การกำหนดเกณฑ์การตั้งชื่อโฟลเดอร์ และชื่อแฟ้มเอกสารก็คงไม่แตกต่างจากการบริการจัดการแฟ้มเอกสารในยุคที่เป็นตู้เอกสาร ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงการเรียกใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

การจัดเก็บเอกสาร

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 16:28 Read more...
 

การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Goal oriented research)

E-mail Print

การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Goal oriented research) เป็นนโยบายสําคัญที่องค์กรสนับสนุนการวิจัย ระดับประเทศ (5 ส. 1 ว.) ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เห็นถึงความสําคัญร่วมกัน อีกทั้งฝ่ายบริหารก็ให้ความสําคัญต่อการใช้ข้อมูลหรือผลลัพธ์การวิจัยในการพัฒนาพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม ในปี 2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มพิเศษให้กับโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าใน 5 สาขา

 1. ข้าว
 2. มันสําปะหลัง
 3. ยางพารา
 4. ระบบโลจิสติกส์
 5. การท่องเที่ยว
Last Updated on Friday, 04 July 2014 12:01 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 19

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik