Buy Cheap LevitraGet CialisPurchase Viagra
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword word

Total: 14 results found.

1. การติดตามการแก้ไขเอกสาร Word
(Matching tags: การติดตามการแก้ไข,เอกสาร Word,word,Microsoft word,Track Change)
ความสามารถหนึ่งของ MS Word ที่มีมาตั้งแต่รุ่นแรกแต่พบว่ามีการใช้งานน้อย ก็คือ "การติดตามการแก้ไข" หรือ Track Change ซึ่งเป็นความสามารถที่ช่วยให้ "การตรวจ แก้ไขเอกสาร" เป็นไปได้อย่างสะดวก ...
Thursday, 13 June 2013
2. ระยะห่างระหว่างพารากราฟ 1 Enter + Before 6 Points???
(Matching tags: งานสารบรรรณ,หนังสือราชการ,word,Writer,Word Processor)
สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ในส่วนการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการพิมพ์ด้วย MS Word, Writer เกี่ยวกับระยะห่าง ดังนี้ ...
Monday, 10 June 2013
3. Templates ของ LibreOffice
(Matching tags: Templates,Libreoffice,Open Source Software,Writer,Calc,Impress,Presentation,word,Spreadsheet,แม่แบบเอกสาร)
ชุดโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ทั้ง MS Office, OpenOffice.org และ LibreOffice ต่างพยายามสร้างสรรค์เครื่องมือช่วยสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือช่วยชิ้นหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาก ก็คือ แม่แบบเอกสาร (Template) ...
Monday, 03 September 2012
4. ควรเลือกใช้ Libreoffice หรือ OpenOffice.org ?
(Matching tags: Libreoffice,Writer,Calc,Impress,Presentation,Spreadsheet,OpenOffice.org,Open Source Software,word)
ณ ตอนนี้ซอฟต์แวร์งานสำนักงานในกลุ่มโอเพนซอร์ส ก็มีให้เลือกถึง 2 ตัว ได้แก่ OpenOffice.org เจ้าเดิมและ LibreOffice คำถามที่มักได้รับคือ "แล้วควรเลือกใช้ตัวใด?" คำตอบคงยากพอสมควร แต่จากข้อมูลของนักพัฒนาคนไทยต่างก็เทเสียงให้กับ ...
Monday, 03 September 2012
5. การออกแบบฟอร์ม (Form Design) ด้วย Microsoft Word 2003
(Matching tags: Microsoft Word 2003,Form Design,การออกแบบฟอร์ม,word,Microsoft word)
การออกแบบฟอร์ม (Form Design) ด้วย Microsoft Word 2003 Form Design with Microsoft Word 2003 View more documents from Boonlert Aroonpiboon. สำหรับ Word 2007/2010 จะต้องเปิดแท็บเครื่องมือนักพัฒนา ...
Saturday, 30 June 2012
6. ข้อกำหนดการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
(Matching tags: ข้อกำหนด,คุณภาพ,เอกสารงานพิมพ์,Guideline,code of conduct,standard,Word Processor,ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ,word)
เอกสารงานพิมพ์ที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word, OpenOffice.org Writer รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ (DTP: Desktop Publishing) นับเป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด (Born Digital Media) ซึ่งมีคุณภาพในตัวสูงมาก ...
Saturday, 30 June 2012
7. หนังสือเผยแพร่ชุดใหม่ของ STKS
(Matching tags: Reference Manager,How to,การเตรียมสื่อดิจิทัล,คู่มือ,Acrobat Professional,Writer,Tutorial,code of conduct,standard,digital media,สื่อดิจิทัล,Microsoft Office,การอ้างอิง,Citation,Open Source,Digital content,Impress,powerpoint,OpenOffice.org,Zotero,PDF,word,OSS,บรรณานุกรม,Reference)
... Reference Manager อย่าง Zetoro ที่สามารถทำงานร่วมกับเอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org Writer ได้เป็นอย่างดี (รวมถึง Microsoft Office Word)    ...
Tuesday, 30 August 2011
8. การสร้างแม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) ด้วย MS Word
(Matching tags: Document Template,Microsoft word,ms word,Template,word,Word Processor,งานพิมพ์,เอกสารงานพิมพ์,แม่แบบ,แม่แบบเอกสารสาร)
[slideshare id=1959017&doc=word-template-090906095418-phpapp01&type=d] ...
Thursday, 12 May 2011
9. คู่มือ Microsoft Office Word 2007
(Matching tags: Microsoft Office,word,word 2007)
[slideshare id=2187936&doc=word2007-091011000816-phpapp02&type=d]  ...
Thursday, 12 May 2011
10. การใช้ปุ่ม Enter ใน Word Processor
(Matching tags: ms word,Word Processor,OpenOffice.org Writer,OpenOffice.org,word,OpenOffice)
Word Process ทั้ง MS Word, OpenOffice.org Writer และอื่นๆ ต่างก็มีปุ่มทำงานลักษณะเดียวกัน โดยปุ่มหลักที่ผู้ใช้คุ้นเคยได้แก่ ปุ่ม Enter เพื่อการขึ้นบรรทัดใหม่ อย่างไรก็ดีอยากให้ผู้ใช้มองการใช้ปุ่มต่างๆ ...
Thursday, 12 May 2011
11. การทำงานกับรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Microsoft Office Word 2007
(Matching tags: Microsoft Office,word,word 2007,การอ้างอิง,บรรณานุกรม,รายงาน,วิทยานิพนธ์,เอกสารวิชาการ)
Microsoft Office Word 2007 ได้เพิ่มความสามารถการทำงานเอกสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานให้สะดวกมากขึ้น โดยการเพิ่มฟังก์ชันใส่รายการอ้างอิงพร้อมจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายเล่มรูป แบบมาตรฐาน อย่าง APA, ...
Thursday, 12 May 2011
12. เปิด Word แล้วภาษาไทย Error แก้ไขอย่างไรดี
(Matching tags: เนคเทค,NECTEC,ms word,ปัญหาภาษาไทย,Thai Encoding,word,Microsoft word)
หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาจากการเปิดเอกสารที่สร้างด้วย MS Word รุ่นเก่าๆ แล้วแสดงผลภาษาไทยเป็นขยะทั้งหมดแบบนี้บ้างนะครับ คำถามจากผู้ประสบปัญหาข้างต้นก็คือ จะแ้ก้ไขอย่างไร ก่อนอื่นขอให้ลองปฏิบัติ ...
Thursday, 12 May 2011
13. ฟอนต์มาตรฐาน
(Matching tags: font,Presentation,word,Word Processor,การฝังฟอนต์,งานพิมพ์,ฟอนต์มาตรฐาน,เอกสารดิจิทัล,แบบอักษร)
ฟอนต์หรือแบบอักษร (Font) เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งานโปรแกรมงานพิมพ์ (Word Processor) รวมถึงสื่อนำเสนอ (Presentation) และโปรแกรมอื่นๆ ประสบ เช่น กำหนดฟอนต์แบบหนึ่ง แต่เมื่อนำแฟ้มดิจิทัลดังกล่าวไปใช้งาน ...
Thursday, 12 May 2011
14. การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.org Writer
(Matching tags: การอ้างอิง,Citation,Word Processor,OpenOffice.org Writer,Open Source Software,Zotero,word,OSS,firefox,บรรณานุกรม,Reference,Bibliography)
การจัดทำรายงาน วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการย่อมหนีไม่พ้นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Word Processor ทั้งนี้ OpenOffice.org Writer เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง ...
Sunday, 20 February 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik