Natural Levitra10 Mg Cialis OnlineViagra Sales In Canada
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword ebook

Total: 18 results found.

1. eBook ตำราเรียนของ ม. รามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต
(Matching tags: ebook,มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำเว็บไซต์รวมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ eBook ฟอร์แมต PDF และฟอร์แมต HTML ให้เข้าถึงได้สะดวก ผ่านเว็บไซต์ http://e-book.ram.edu/e-book/ เนื้อหาของ eBook ...
Friday, 16 May 2014
Digital Textbooks และ เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน Digital Textbooks & Technology for Education from Boonlert Aroonpiboon
Wednesday, 12 June 2013
3. 11 มิ.ย.56 ให้คำแนะนำ eBook Technology
(Matching tags: (สพฐ.),สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ,Technology,ebook)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล  ให้คำแนะนำ eBook Technology สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ...
Tuesday, 11 June 2013
... eBook และต้องการให้สืบค้นได้ ... ก็ไม่ยากครับ วิธีที่ดีที่สุดในแง่การสืบค้น คือ การนำเนื้อหาหนังสือเก่ามาพิมพ์ใหม่ โดยอาจจะพิมพ์โดยไม่สนใจการจัดวาง (Layout) เดิมก็ได้ แต่สำคัญที่สุดคือ หนังสือเก่า มักจะมีสภาพที่ขาดหรือชำรุด ...
Friday, 30 November 2012
5. การบริหารจัดการเอกสาร PDF
(Matching tags: Digitization,Scan,การสแกนเอกสาร,scanner,ebook,PDF,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป็นฟอร์แมตเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาเพื่อเน้นการคงสภาพของเอกสารให้สามารถเรียกชมได้สะดวก โดยไม่มีปัญหาการจัดหน้ากระดาษ การจัดพารากราฟ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย ...
Monday, 19 November 2012
6. การผลิต eBook
(Matching tags: ebook,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
ความต้องการผลิต eBook เพื่อรองรับระบบ Digital Library ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นกับแนวคิดการผลิต eBook ก็มีหลายประเด็น หนึ่งในนั้นก็คงเป็นรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ภายใต้งบประมาณ ...
Thursday, 01 November 2012
7. สไลด์ความรู้เกี่ยวกับ e-Book
(Matching tags: ebook,e-book,scanner,Siam Rarebooks)
สไลด์ความรู้เกี่ยวกับ e-Book ความหมาย รูปแบบ การพัฒนา และตัวอย่างในประเทศไทย e-Book View more presentations from Boonlert Aroonpiboon
Tuesday, 17 July 2012
8. ePub มาตรฐาน e-Book แบบเปิด
(Matching tags: Open Standard,มาตรฐาน e-Book,Tablet,iPad,ePub,ebook,e-book)
ePub เป็นมาตรฐานการพัฒนา e-Book ที่เป็นมาตรฐานเปิด พัฒนาโดย The International Digital Publishing Forum (IDPF) ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 อย่างผสมผสานกัน ได้แก่ Open Publication Structure (OPS) Open ...
Friday, 08 June 2012
9. Free eBook การพัฒนา e-Learning
(Matching tags: adobe,e-Learning,ebook,eLearning,eLearning Tools,Free,free ebook)
Adobe และเครือข่ายความร่วมมือ (Trivantis, QuickLessons, Articulate) ได้จัดทำคู่มือแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนา e-Learning ที่น่าสนออกมาให้บริการดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี     ที่มา: http://www.elea
Tuesday, 22 May 2012
10. เครื่องมือแปลง PDF เป็น Flash Flip eBook
(Matching tags: flip ebook,Flash Flip eBook,ebook,PDF)
ความต้องการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ eBook ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคห้องสมุดดิจิทัล ฟอร์แมตของ eBook ได้ปรับเปลี่ยนจากการเลื่อนด้วย Scroll bar แบบ PDF เป็นแบบการเปิดหน้าเสมือนจริง ...
Tuesday, 22 May 2012
11. การอนุรักษ์หนังสือเก่า หนังสือหายากด้วย ICT
(Matching tags: VShape Scanner,Rare Books,หนังสือเก่า,การอนุรักษ์,หนังสือหายาก,scanner,ebook,Preservation)
หนังสือเก่า หนังสือหายาก เป็นสมบัติที่มีค่ามากของแต่ละองค์กร รวมทั้งของประเทศ แม้นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวปฏิบัติการจัดเก็บที่ดีเพียงใด ก็ยังต้องคำนึงถึงการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ควบคู่กันไปด้วย ...
Wednesday, 07 March 2012
12. เผยแพร่ ePub ง่ายๆ ด้วย Public Folder ของ Dropbox
(Matching tags: Cloud Storage,Dropbox,ebook,ePub,iPad,Tablet,อินเทอร์เน็ต,เอกสารดิจิทัล,e-book)
... หรือ Notebook นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Dropbox เป็นช่องทางสร้างหน้าเว็บเพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถ Dropbox ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาดาวน์โหลด eBook ...
Tuesday, 28 February 2012
13. ePub ง่ายๆ ด้วย OpenOffice.org Writer/LibreOffice Writer และ Calibre
(Matching tags: Tablet,iPad,Calibre,LibreOffice Writer,ePub,ebook,OpenOffice.org Writer)
... .odt จากน้้นจึงใช้ Calibre eBook Management มาช่วยแปลงเอกสาร .odt เป็น .epub เริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารด้วย Writer โดยจะต้องใช้ความสามารถ Style อย่าง Heading 1, Heading 2, Heading 3 และ Normal ...
Tuesday, 28 February 2012
14. แปลง PDF เป็น Flash .swf ด้วย Pdf2Swf
(Matching tags: PDF, Flash,Pdf2Swf,ebook,e-book,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Freeware)
เอกสาร PDF เป็นฟอร์แมตเอกสาร e-Book ที่ใช้กันมายาวนาน อย่างไรก็ดีปัญหาของเอกสาร PDF อาจจะเป็นเพราะความต้องการ PDF Reader ที่ผู้ใช้จะต้องติดตั้งก่อนจึงจะเปิดอ่านได้ ในขณะที่ Flash player เป็น Plug-ins ...
Tuesday, 14 February 2012
15. พัฒนา Multimedia eBook ด้วย FlipAlbum 6
(Matching tags: e-book,ebook,FlipAlbum 6,multimedia e-Book,multimedia ebook)
[slideshare id=1958848&doc=20070204-flipalbum6-090906083613-phpapp01&type=d]
Thursday, 12 May 2011
16. สร้างสรรค์ Multimedia eBook ด้วย DeskTopAuthor
(Matching tags: Desktop Author,desktopauthor,ebook,Flash,multimedia ebook)
[slideshare id=1923565&doc=20080619-desktopauthor5-090829071004-phpapp01&type=d]
Thursday, 12 May 2011
17. 3 กระแสเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุดในยุค 2011 ที่ควรใส่ใจ
(Matching tags: วิเคราะห์,รายงาน,พัฒนาการ,Trend,technology trend,Technology,Service,digital resources,การบริการ,ผลงานวิชาการ,งานวิชาการ,Online Database,Bibliometric,ebook,การบริการห้องสมุด,เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด,สารสนเทศ,Library,กฎหมายลิขสิทธิ์)
... ขององค์กร ห้องสมุดคงต้องเริ่มรวบรวมทรัพยากรทีมีคุณค่า แต่กระจัดกระจายดังกล่าวมาแปลงสภาพให้อยู่ในฟอร์แมตดิจิทัลที่พร้อมบริการ อย่างรวดเร็ว การจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ eBook การพัฒนาระบบยืน/คืน การเข้าถึง และประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม ...
Wednesday, 11 May 2011
18. 5 บัญญัติ จัดการ e-Book
(Matching tags: digital publishing,eReaders,digitize,ebook production,ebook,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,e-book)
กระแสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book ในช่วงนี้กำลังมาแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของ e-Book Reader และ Tablet แข่งขันกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการอ่าน e-Book ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Amazon Kindle, Sony Reader, ...
Thursday, 10 February 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik