Online Pharmacy Cost LevitraCialis OrderGet Viagra Prescription
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword Scan

Total: 2 results found.

1. ตัวอย่างข้อกำหนดการว่าจ้างสแกนเอกสาร
(Matching tags: ข้อกำหนดการว่าจ้าง,TOR,Digitization,Scan,การสแกนเอกสาร,PDF)
มีหลายหน่วยงานสอบถามประเด็นการว่าจ้างการสแกนเอกสาร ว่าควรเขียนรายละเอียดหรือข้อกำหนด้านเทคนิคอย่างไรบ้าง … จึงขอนำหลายๆ ข้อจากที่ได้ร่วมทำกับหลายหน่วยงาน มาร่วมพิจารณาเป็นแนวทาง ดังนี้ ผู้รับจ้างต้องสแกนเอกสารตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและจัดเตรียมไว้ให้ ...
Tuesday, 20 November 2012
2. การบริหารจัดการเอกสาร PDF
(Matching tags: Digitization,Scan,การสแกนเอกสาร,scanner,ebook,PDF,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป็นฟอร์แมตเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาเพื่อเน้นการคงสภาพของเอกสารให้สามารถเรียกชมได้สะดวก โดยไม่มีปัญหาการจัดหน้ากระดาษ การจัดพารากราฟ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย ...
Monday, 19 November 2012

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik