Levitra In UkCialis AlternativesBuy Viagra For Women
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword online database

Total: 7 results found.

1. ฐานข้อมูลออนไลน์
(Matching tags: ฐานข้อมูลออนไลน์,Online Database)
Online Database (บริการเฉพาะบุคลากร สวทช.) ที่ต้องเข้าผ่านระบบเครือข่าย หรือ SSL VPN ของ สวทช. e-Journals IEEE ...
Tuesday, 06 November 2012
2. ฐานข้อมูลทางเคมีที่สุดยอด และใช้ได้ฟรีจาก ChemSpider
(Matching tags: เคมี,Free Online Database,Chemical,ฐานข้อมูลออนไลน์,Online Database)
ChemSpider เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 25 ล้านโครงสร้าง ระบบรองรับการสืบค้นทั้งจากคำค้นง่ายๆ เช่น water ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คำ่ย่อ เครื่องหมายการค้า สูตรเคมีแบบง่าย ...
Tuesday, 08 May 2012
3. วิทยากร : การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส
(Matching tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,วิทยากร,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,STKS,NSTDA, Database,Drupal,Online Database,Research,ฐานข้อมูล,อบรมเชิงปฏิบัติการ,โอเพนซอร์ส)
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส ...
Wednesday, 07 September 2011
4. Bibliometric กระบวนการวิจัยที่บรรณารักษ์ไม่ควรพลาด
(Matching tags: Bibliometric,Citation Analysis,Library,Online Database,การบริการ,การอ้างอิง,งานวิจัย,งานวิชาการ,ผลงานวิชาการ,วิเคราะห์,วิเคราะห์ข้อมูล,สถิติ,ห้องสมุด)
... ษศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำ หน่วยงานวิจัยต่างต้องการผลสรุปจากผลงานวิชาการที่พร้อมนำไปใช้งานมากกว่า ผลลัพธ์การสืบค้นจาก Online Database อีกทั้งบรรณารักษ์จะมีความคุ้นเคยกับการใช้งาน ...
Thursday, 12 May 2011
5. แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
(Matching tags: สิทธิบัตร,งานวิจัย,Patent Mapping,Mining,วิเคราะห์,Online Database,patent,นักวิจัย,Text Mining)
แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) นับเป็นหนึ่งรูปแบบของการเพิ่มมูลค่าการให้บริการ โดยนำข้อมูลสิทธิบัตรจาก Online Database ต่างๆ เช่น http://www.boliven.com มาวิเคราะห์ด้วยการใช้เครื่องมือในกลุ่ม data/text ...
Thursday, 12 May 2011
6. 3 กระแสเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุดในยุค 2011 ที่ควรใส่ใจ
(Matching tags: วิเคราะห์,รายงาน,พัฒนาการ,Trend,technology trend,Technology,Service,digital resources,การบริการ,ผลงานวิชาการ,งานวิชาการ,Online Database,Bibliometric,ebook,การบริการห้องสมุด,เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด,สารสนเทศ,Library,กฎหมายลิขสิทธิ์)
... มาเป็นบรรณารักษ์วิจัยมากขึ้น มีการนำข้อมูลมาประมวลผลในทุกมิติ โดยอาจจะเริ่มจากการทำ R2R (Routine to Research) ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก Online Database ราคาแพงที่จัดหามาจำนวนมาก ในรูปแบบ Bibliometric ...
Wednesday, 11 May 2011
7. เพิ่มมูลค่าการให้บริการ Online Database ด้วย RSS
(Matching tags: ผลงานวิชาการ,งานวิชาการ,RSS,Online Database,Bibliometric,CMS,ฐานข้อมูล,ห้องสมุด,scopus)
ห้องสมุดหลายแห่งลงทุนจัดหา Online Database ราคาแพงๆ มาให้บริการต่อนิสิต นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าจำนวนการเข้าใช้ Online Database น้อยมาก ห้องสมุดควรจะต้องหาแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับ ...
Sunday, 08 May 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik