Levitra SaleOvernight CialisViagra Online Purchase
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword Knowledge

Total: 20 results found.

1. FreePlane : Open Source Mind Map Tools ที่น่าใช้มากๆ
(Matching tags: Knowledge,mind map,Open Source,Wiki,การจัดการความรู้,ผังความคิด,ผังมโนทัศน์,โอเพนซอร์ส)
หากท่านเป็นหนึ่งในผู้สนใจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และกำลังมองหาเครื่องมือช่วยสร้าง Mind Map ดีๆ สักชิ้น FreePlane เป็นอีกโปรแกรมที่น่าจะตอบความต้องการนั้นได้ FreePlane เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดทำ ...
Friday, 15 June 2012
2. Open Source & Freeware การประยุกต์ใช้งาน/การพัฒนาคลังความรู้องค์กร
(Matching tags: Freeware,Knowledge,Knowledge Collection,Knowledge management,Open Source,OSS,คลังความรู้)
[slideshare id=5262217&doc=20100924-oss-freeware-knowledge-collection-100922171209-phpapp02] ...
Wednesday, 11 May 2011
3. Practical Knowledge Management
(Matching tags: Practical Knowledge Management,Knowledge)
หลักสูตร Practical Knowledge Management จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2551 โดยอบรมที่ โรงแรมเชอราตัน อิมพีเรียล  กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ผู้บรรยาย คือ Vernon Prior  การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย ...
Saturday, 05 February 2011
4. ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส
(Matching tags: Knowledge,Library,Open Source Software,OSS,Free ware,Library Collaboration)
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กร จำเป็นต้องพิจารณางบประมาณในเรื่อง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาบุคลากรว่ามากเกินความจำเป็นหรือไม่? กอรปกับปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ...
Saturday, 22 January 2011
5. อีพรินท์ (EPrints)
(Matching tags: Knowledge,Library,อีพริ้นท์,EPrints,Repository,คลังเอกสาร)
จำนวนผู้เขียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทำให้เกิดการเลี่ยงการใช้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบเดิม ๆ มาเป็นการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง ผู้เขียนบางคนส่งงานของตนไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บงานก่อนการพิมพ์ (preprint) ...
Saturday, 22 January 2011
6. ล็อคคิส (LOCKSS)
(Matching tags: Knowledge,Library,ล็อคคิส (LOCKSS)Knowledge,ล็อคคิส (LOCKSS)ล็อคคิส,LOCKSS,คลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์,Repository)
ในระยะหลังมีการริเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บางองค์กรหรือหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสงวนรักษาเนื้อหาที่อาจจะสูญ หายได้ บางหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น ...
Saturday, 22 January 2011
7. 2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด
(Matching tags: Knowledge,Library,2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด2D Barcode,การยืม-คืนหนังสือ,Circulation,ห้องสมุด,เทคโนโลยีห้องสมุด,การคืนหนังสือ,บาร์โคด 2 มิติ)
เทคโนโลยีบาร์โคด และอาร์เอฟไอดี ได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกสำหรับห้องสมุดที่นำมาใช้ในการบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด แต่คุณสมบัติของบาร์โคดแบบ 1 มิติ มีข้อจำกัดในเรื่องการบรรจุได้น้อย ...
Saturday, 22 January 2011
8. LG Sangnam Library : Ubiquitous Library
(Matching tags: Knowledge,Library,LG Sangnam Library : Ubiquitous Library ULG Sangnam Library,Ubiquitous Library,เกาหลีใต้,คนตาบอด,ห้องสมุดสำหรับคนตาบอด,ผู้พิการทางสายตา,ผู้ที่มีปัญหาในการอ่าน,ห้องสมุดดิจิทัล,Digital Talking Book,DTB,Web services,Mobile services,RFID,อาร์เอฟไอดี,ระบบสื่อสารไร้สาย,บลูทูธ,print-disabled,NFC,Near Field Communication,DAISY,D)
คนตาบอด ผู้ิพิการทางสายตา  ไม่เพียงแต่มีความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว ยังไม่สามารถดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือที่ชอบได้ แต่ Ubiquitous library ช่วยให้คนตาบอด สามารถอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ...
Saturday, 22 January 2011
9. การจัดห้องสมุดแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง
(Matching tags: Knowledge,Library,การจัดห้องสมุดแบบง่ายๆ ด้วยตัวเองการจัดห้องสมุด,ห้องสมุด,บรรณารักษ์,ระบบการจัดห้องสมุด,การจัดหมวดหมู่,Dewey Decimal Classification,Library of Congress Classification)
หลายท่านที่ชอบอ่านหนังสือ ก็มักจะเก็บสะสมหนังสือไปด้วย จนรู้สึกตัวก็จะพบว่า มีหนังสืออยู่เต็มบ้าน น่าจะจัดห้องสมุดในบ้าน จะทำอย่างไรดี หลายหน่วยงานต้องการจะมีห้องสมุดเพื่อให้พนักงานได้อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพ ...
Saturday, 22 January 2011
10. วิทยานิพนธ์
(Matching tags: การอภิปรายและข้อเสนอแนะ,สรุปผลการวิจัย,วิธีดำเนินการวิจัย,เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง,ส่วนประกอบตอนท้าย,ส่วนเนื้อเรื่อง,ส่วนประกอบตอนต้น,การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์,การค้นคว้า,การวิจัย,การศึกษา,การเขียนวิทยานิพนธ์,การค้นฐานข้อมูลออนไลน์,การใช้ห้องสมุด,การทำวิทยานิพนธ์,ปริญญานิพนธ์,วพ,วิทยานิพน,วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์,บทนำ,Library,Knowledge)
วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) เป็นการเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย อาจเสนอขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีโอกาส และสามารถศึกษาด้วยตนเอง ...
Saturday, 22 January 2011
11. การลงรายการสำหรับบุคคล
(Matching tags: การลงชื่อคน,Anglo American Cataloging Rules 2nd ed.,การลงรายการสำหรับบุคคล,AACR II,การลงรายการสำหรับบุคคลการลงรายการทางบรรณานุกรม,ทรัพยากรสารสนเทศ,Library,Knowledge)
การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับทรัพยากรสารสนเทศ โดยบรรณารักษ์จะมีหลักเกณฑ์ในการลงรายการทางบรรณานุกรมตามแบบแองโกล อเมริกัน ฉบับพิมพ์ปรับปรุง ครั้งที่ 2  การลงรายการสำหรับบุคคล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ การลงรายการสำหรับบุคคลโดยทั่วไป ...
Saturday, 22 January 2011
12. ดีสเปซ (DSpace)
(Matching tags: Open Archive Initiative Protocol Metadata Harvesting,OAI-PMH,การสงวนรักษาเอกสารระยะยาว,ผู้ประเมิน,การประเมิน,Reviewer,metadata editor,การส่งผลงาน,EPrints,อีพรินท์,คลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์,ดีสเปซ,Institutional Repository,ดีสเปซ (DSpace)DSpace,เมทาดาทา,Library,เอกสารดิจิทัล,Open Source Software,OSS,Knowledge)
โปรแกรม DSpace เป็นโอเพนซอร์สอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดการคลังเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับโปรแกรมอีพรินท์ (EPrints) แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถใช้เก็บเอกสาร และเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลขององค์กร ...
Friday, 21 January 2011
13. อีพรินท์ (EPrints)
(Matching tags: Knowledge,Library,อีพรินท์ (EPrints)อีพรินท์,EPrints,อีพริ้นท์,คลังเก็บเอกสารดิจิทัล,มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์,วิทยานิพนธ์,งานวิัจัย,การถุกประเมิน,peer review,มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน,สหราชอาณาจักร,PhiSci Archive,OAI-PMH,Open Archive Initiatives Protocol Metadata Harvesting)
อีพรินท์เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักร (http://software.eprints.org) ใช้ในการเก็บผลงานวิจัย ปัจจุบันมีคลังเก็บมากกว่า 140 แห่งที่ใช้อีพรินท์ในการจัดการ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ...
Friday, 21 January 2011
14. 2D Barcode กับการยืม-คืนในห้องสมุด
(Matching tags: BECTEC,NSTDA,CIP,Cataloging in Publication,ห้องสมุด,การยืม-คืนหนังสือ,2D Barcode,บาร์โค้ด 2 มิติ,โปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2D Barcode กับการยืม-คืนในห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,STKS,Koha,Library,Knowledge)
ศูนย์บริการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 21 January 2011
15. ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata)
(Matching tags: ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata),digital library,Knowledge)
เมทาดาทาที่เป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ ดับลินคอร์ การจัดทำดับลินคอร์เมทาดาทานั้น เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาลในเวิล์ดไวด์เว็บ ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ...
Thursday, 20 January 2011
16. ถึงเวลาบรรณารักษ์ควรปรับ...
(Matching tags: Metadata,เมทาดาทา,Library,Knowledge)
การใช้เมทาดาทาเพียงหลักเกณฑ์ (Schema) เดียวในการจัดการเมทาดาทาของวัตถุ (Object) ย่อมไม่เพียงพอสำหรับวัตถุดิจิทัลหลากประเภท การมีหลักเกณฑ์อื่นๆ เกิดขึ้น หรือ การใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ ร่วมกันด้วย ย่อมส่งผลดีกับการจัดการเมทาดาทาของวัตถุได้อย่างเหมาะสม ...
Thursday, 20 January 2011
17. ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ
(Matching tags: Library Integrated System,ILS,ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ,Library,Knowledge)
ระบบงานของห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ  (Library Integrated System) โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  6  โมดูล Acquisition Module Cataloging Module Serial Module Circulation Module ...
Thursday, 20 January 2011
18. Learn English from News
(Matching tags: เรียนฟรี,เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว,free learning,learn English,voice of America,Learn English from News,LibSpeakOut,Knowledge)
ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่เสียเงินยกมือขึ้น.. ผู้เขียนอนุมานจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียสตางค์ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ยกเว้นเสียว่าคุณกำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษต่างๆ ...
Thursday, 20 January 2011
19. การจัดการความรู้ของบริษัท Schlumberger
(Matching tags: Knowledge,KM - Schlumberger,การจัดการความรู้ของบริษัท Schlumberger)
... บริษัทจึงได้สร้างระบบที่ทำให้พนักงานมีความเชื่อมโยง มีความร่วมมืออย่างง่าย ๆ และสามารถเข้าถึงความรู้ผ่าน Project Knowledge Portals รายละเอียดเพิ่มเติม  ...
Wednesday, 19 January 2011
20. การเล่าเรื่อง (Storytelling)
(Matching tags: การเล่าเรื่อง,การจัดการความรู้,Knowledge)
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ ...
Wednesday, 19 January 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik