Cheap Levitra OnlineCialis GenericCheap Viagra Uk
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword iptc meatadata

Total: 1 results found.

1. Facebook ทำงานกับ Image Metadata แล้ว
(Matching tags: IPTC Meatadata,Image Metadata,Facebook,Copyright)
ในที่สุด Facebook ก็ปรับปรุงความสามารถให้ทำงานกับ Image Metadata อย่าง IPTC แล้ว โดยเน้น Element ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศความเป็นเจ้าของผลงาน ได้แก่ Title/Caption และ Copyright โดยภาพที่กำหนดข้อมูลให้กับ ...
Tuesday, 06 November 2012

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik