Compare LevitraCialis 40mgOrder Sildenafil
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword ECM

Total: 4 results found.

1. วิทยากร : แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Matching tags: CMS,Tagged Content Management,ECM,enterprise content management,การศึกษา,ซอฟต์แวร์,ลิขสิทธิ์,สำนักการศึกษาต่อเนื่อง,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์,ข่าวประชาสัมพันธ์,วิทยากร,STKS,NSTDA,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... และการใช้งานเบื้องต้นของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในโครงการหลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (ECM) รุ่นที่ 1 โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
Tuesday, 06 September 2011
2. ECM – Enterprise Content Management และสื่อดิจิทัลที่อาจจะมองข้ามไป
(Matching tags: CMS,Collaboration,Content Management System,Digital content,digital media,ECM,enterprise content management,มาตรฐานสื่อดิจิทัล,สื่อดิจิทัล)
... ECM หากองค์กรขนาดความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐาน และ/หรือข้อกำหนดร่วมกันเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ย่อมส่งผลให้ระบบ ECM และการปฏิับัติงาน การลงทุนเกี่ยวกับ ECM มีจุดผิดพลาดและ/หรือสูญเสียเงินงบประมาณได้อย่างมากในอนาคต ...
Thursday, 12 May 2011
3. ตัวอย่างการพัฒนา ECM ด้วย Drupal
(Matching tags: CMS,Drupal,ECM,enterprise content management,workflow)
สไลด์ตัวอย่างการพัฒนา Drupal เป็น ECM โดยแนะนำการติดตั้ง Module ที่เกี่ยวข้องได้แก่ Workflow [slideshare id=7098791&doc=20110220-oss-ecm-drupal-110301020747-phpapp01]  ...
Thursday, 12 May 2011
4. Open Source Software ที่ช่วยพัฒนา ECM
(Matching tags: ECM,enterprise content management,Open Source,Open Source Software,OSS)
การพัฒนา ECM สามารถเลือกใช้แนวทางการพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทั้งนี้มีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลายโปรแกรม ดังนี้ [slideshare id=7098790&doc=20110220-oss-ecm-110301020742-phpapp01]  ...
Thursday, 12 May 2011

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik