Buy Now VardenafilBuy Now TadalafilBuying Online Viagra

FedEX วิถีแห่งผู้นำ...

E-mail Print

รหัสยืม MAY-31
Fed-Ex

FedEX วิถีแห่งผู้นำ...

 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
Madan Birla ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล. FedEX วิถีแห่งผู้นำ = FedEx delivers. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.


 

 

Tags: การจัดการ | การจัดการธุรกิจ | บริษัทเฟดเดอรัลเอ็กซ์เพรส | หนังสือแนะนำเดือน พ.ค. 2555 | ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik