Order LevitraCialis Pills For SaleOrder Sildenafil

จิตวิญาณมุ่งมั่น

E-mail Print

รหัสยืม MAR-24
spiritnal-commitment

จิตวิญญาณมุ่งมั่น...

 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
เอพีเจ อับดุล กาลัม ผู้เขียน ; สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ผู้แปล. จิตวิญญาณมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ = Indomitable spirit. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

 

 

Tags: ผู้นำ | สุนทรพจน์ ประธานาธิบดี | หนังสือแนะนำเดือน มี.ค. 2555 | อับดุล กาลัม | อินดีย | อินเดีย | เอพีเจ -- ค.ศ. 1931-

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik