Levitra In MexicoCialis For FreeViagra Dose

ห้องเรียนทอผ้า

E-mail Print

รหัสยืม FEB-35
weaving-classes

ห้องเรียนทอผ้า...

 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์ และบุษบา อินต๊ะพันธ์. ห้องเรียนทอผ้า การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม. เชียงใหม่ : โค-ขยัน มีเดีย ทีม, 2552?.


 

 

Tags: การทอผ้า | ผ้า | หนังสือแนะนำเดือน ก.พ. 2555 | ไทย

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik