Pharmacy LevitraCialis Online CanadaCialis Online

ภาพการศึกษาไทยในอนาคต

E-mail Print

รหัสยืม SEP-24
Report Research

ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี...

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
พิณสุดา สิริธรังศรี. ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553. 

 

Tags: การศึกษา | หนังสือแนะนำ | หนังสือแนะนำเดือน ก.ย.2554 | ไทย

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik