Bio Viagra Herbal

ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบ

E-mail Print

รหัสยืม AUG-19
Graduation-master-degree

ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบ...

 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย. ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.


 

Tags: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | หนังสือแนะนำ

Last Updated on Tuesday, 16 August 2011 14:05  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik