Online Levitra USOvernight CialisGeneric Viagra Usa

ฟิสิกส์นอกตำรา

E-mail Print

รหัสยืม MAR-11
physics-eccentric
ฟิสิกส์นอกตำรา
 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
วิชัย หโยดม. ฟิสิกส์นอกตำรา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.

เนื้อหาโดยสังเขป :
"ฟิสิกส์" เป็นวิชาที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดวิชาหนึ่งในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย วิชัย หโยดม เป็นนักเขียนเรื่องทางฟิสิกส์หนึ่งในจำนวนน้อยนิดที่มีลีลาการเขียนเป็นเอกลักษณ์ ทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย โดยมีอารมณ์ขันหรือข้อสังเกตที่คมคายสอดแทรกอยู่โดยตลอด.../ปกหลัง

Tags: ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | ฟิสิกส์ | หนังสือแนะนำ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik