Buy Cheap LevitraOnline Generic Cialis 50 MgSildenafil 100 Mg

ดูจิตหนึ่งพรรษา

E-mail Print

รหัสยืม MAR-17
see-a-mental-birthday
ดูจิตหนึ่งพรรษา
 

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (ปัญญาวโรภิกขุ). ดูจิตหนึ่งพรรษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2553.

เนื้อหาโดยสังเขป :
คำว่า "ดูจิต" อาจจะเป็นคำแปลกสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม คำนี้ไม่แปลกแต่อย่างใดเลย ความหมายของคำว่า "ดูจิต" หมายถึง การตามดูใจของตนด้วยการรู้สึกตัวดูว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับใจของเรา กำลังโกรธอยู่หรือเปล่า กำลังหลงอยู่หรือเปล่า พอใจหรือไม่พอใจ หรือว่ารู้สึกเฉยๆ หนังสือเล่มนี้แนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น สอนให้เรารู้จักกับตัวเองจากความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลา

Tags: การบวช | การปฏิบัติธรรม | พระพุทธศาสนา | หนังสือแนะนำ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik