Buy Levitra In EuropeProfessional Cialis OnlineViagra Sales In Canada

วิถีสู่ผู้นำระดับโลก

E-mail Print

รหัสยืม FEB-17
world-class-leadership
วิถีสู่ผู้นำระดับโลก

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. วิถีสู่ผู้นำระดับโลก = World Class Leadership. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แผนกประมวลความรู้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552.

เนื้อหาโดยสังเขป :
หนังสือเล่มนี้ได้ คัดเลือกบทความจากวารสาร "Productivity Wrold" ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผู้นำ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอหลากหลายแง่คิด ซึ่งสามารถอธิบายถึงความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จของผู้นำเหล่านี้ล้วนน่าศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะความสำเร็จขององค์กรที่มีผู้นำชั้นเลิศเช่นนี้ เป็นความสำเร็จที่เหนือระดับสามัญ และนวัตกรรมหลายประเภทซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการบริหารจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยม ก็ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกธุรกิจ ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงโลก ร่วมค้นหาวิถีของการเป็นผู้นำระดับโลกได้ในหนังสือ "วิถีสู่ผู้นำระดับโลก"

Tags: book-pr | ผู้นำ | ผู้บริหาร | ภาวะผู้นำ | หนังสือแนะนำ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik