Buy Levitra Cheap OnlineCialis 30 MgBrand Viagra Professional

ทดลองวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

E-mail Print

รหัสยืม JAN-18
alt
ทดลองวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ข้อมูลประกอบบรรณานุกรม :

นิพนธ์ ทรายเพชร. ทดลองวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549

เนื้อหาโดยสังเขป :

สนุกสนานกับการทดลองหลากหลายที่ช่วยปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั้งด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เพื่อไขข้อสงสัยรอบตัวจากการทดลองด้วยตนเอง โดยเรียงลำดับขั้นตอนการทดลองอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถหาวัสดุที่ใช้ทดลองได้ภายในบ้าน พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู้ต่อท้ายทุกการทดลองช่วยกระตุ้นความอยากรู้อย่างเห็นและทำให้มีใจรักในวิทยาศาสตร์

Tags: วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik