120mg Viagra
ดัชนีวรรรกรรม

ดัชนีวรรรกรรม (Bibliometrics) หมายถึงการศึกษาสารสนเทศหรือข้อความที่สนใจในชุดหนึ่งๆ ด้วยวิธีการวัด (measure) ที่เริ่มต้นในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และปัจจุบันได้มีการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างการศึกษาดัชนีวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ การวิเคราะห์การอ้างอิง (Ciation Analysis) เช่น ค่า Impact Factor (IF) วารสารเป็นต้น เครื่องมือช่วยค้นระดับโลก Google ใช้หลักการการอ้างอิงในชื่อ Pagerank จัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้น ดัชนีการอ้างอิง Citation Index ชุดที่สำคัญชุดแรกของโลกคือ ISI : Science Citation Index

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics Rungsima 135
2 บริษัท Thomson Reuters ทำนายรางวัลโนเบลปี 2013 rungsima petchmedyai 393
3 รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย pornpan boonyatim 566
4 งานวิจัยแนวหน้าปี 2013 : 100 หัวข้อวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ rungsima petchmedyai 1881
5 จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการละเลยเรื่องโรคเขตร้อน rungsima petchmedyai 613
6 Thomson Reuters : บริการ InCites Rungsima 895
7 รายงานงานวิจัยโลกสาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี rungsima petchmedyai 2481
8 สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ สิงคโปร์ที่เติบโตขึ้น rungsima petchmedyai 3350
9 ภาคีห้องสมุดเพื่อการบริหารจัดการ National Site License rungsima petchmedyai 1759
 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik