Levitra 10mg PriceCialis In UkVery Cheap Viagra

ผลงานวิจัย วิชาการ สวทช. ใน Scopus

E-mail Print

ผลงานวิจัย วิชาการ ในรูปสิ่งพิมพ์วิชาการ นับเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแสดงถึงความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าในวงการวิจัยและวิชาการ โดยเฉพาะผลงานชิ้นนั้นได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนวิจัย และปรากฎในฐานข้อมูลวิชาการนานาชาติระดับสากลที่มีการอ้างอิงผลงาน (Citation) เพื่อการต่อยอดความรู้ / เทคโนโลยี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมฟอร์แมต PDF

Tags: citation database | Elsevier | IEEE | ISI | S&T Report | scopus | Springer | Taylor & Francis Informa | Web of Science | Wiley-Blackwell | รายงานสารสนเทศวิเคราะห์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik