Purchase Of Indian Fda LevitraGeneric Cialis OnlineViagra Without Rx
หน้าแรก สารสนเทศวิเคราะห์ รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสถานภาพ ว และ ท ของ สวทช. ประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Publications) จากฐานข้อมูลชั้นนำของโลก เช่น  ISI: Web of Science แบบราย 2 เดือน  เพื่อเป็นการประเมินและใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และประเทศเปรียบเทียบกับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากเนเจอร์ rungsima petchmedyai 2691
22 Nature วารสารวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพล rungsima petchmedyai 2160
23 ประสบการณ์การวิจัยนานาชาติ rungsima petchmedyai 1660
24 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 1990-2000 (Scopus) pornpan boonyatim 1337
25 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2001 (Scopus) pornpan boonyatim 1052
26 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2002 (Scopus) pornpan boonyatim 863
27 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2003 (Scopus) pornpan boonyatim 856
28 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (Scopus) pornpan boonyatim 850
29 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (Scopus) pornpan boonyatim 915
30 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2006 (Scopus) pornpan boonyatim 787
31 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (Scopus) pornpan boonyatim 703
32 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2008 (Scopus) pornpan boonyatim 675
33 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2009 (Scopus) pornpan boonyatim 781
34 ผลงานวิจัย วิชาการ สวทช. ใน Scopus pornpan boonyatim 724
35 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 657
36 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2006 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 600
37 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 604
38 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 664
39 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2003 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 668
40 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2002 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 607
 
Page 2 of 3

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik