Cialis TabletsProfessional Cialis OnlineCialis Drug120mg ViagraViagra Prices
หน้าแรก สารสนเทศวิเคราะห์ รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสถานภาพ ว และ ท ของ สวทช. ประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Publications) จากฐานข้อมูลชั้นนำของโลก เช่น  ISI: Web of Science แบบราย 2 เดือน  เพื่อเป็นการประเมินและใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และประเทศเปรียบเทียบกับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 1990-2000 (Scopus) pornpan boonyatim 1159
22 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2001 (Scopus) pornpan boonyatim 916
23 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2002 (Scopus) pornpan boonyatim 734
24 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2003 (Scopus) pornpan boonyatim 713
25 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (Scopus) pornpan boonyatim 725
26 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (Scopus) pornpan boonyatim 777
27 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2006 (Scopus) pornpan boonyatim 655
28 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (Scopus) pornpan boonyatim 582
29 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2008 (Scopus) pornpan boonyatim 562
30 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2009 (Scopus) pornpan boonyatim 653
31 ผลงานวิจัย วิชาการ สวทช. ใน Scopus pornpan boonyatim 585
32 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2007 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 533
33 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2006 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 484
34 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2005 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 487
35 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช. ปี ค.ศ. 2004 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 540
36 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2003 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 549
37 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2002 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 481
38 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2001 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 442
39 บรรณานุกรมงานวิจัย สวทช.ปี ค.ศ. 2000 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 561
40 NSTDA Research Publication 2000-2007 (ISI-WOS) rungsima petchmedyai 570
 
Page 2 of 3

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik